Værkeriet

I en Verden hvor alting går hurtigere og hurtigere, synes det vigtigere end nogensinde, at udvikle evnen til indre ro.

Livet er i konstant forandring og byder på lette og svære tider. Uden indre ro, er det svært at navigere og træffe de bedste valg for sig selv. Mangel på indre ro gør udsynet mudret, og giver følelsen af at være faret vild. Du kan være i tvivl om, hvordan du skifter retning til et spor med mere glæde.

Indre ro skal ikke forveksles med stilhed og inaktivitet. Indre ro er snarere en tilstand, hvorfra beslutninger og handlinger kan foretages med klarhed; en tilstand hvorfra livet leves fra tillid og fred; hvor livet overvejende er præget af taknemmelighed og lykke, og hvor der findes tryghed i en usikker verden, der ikke stiller nogen garantier.  

At forvandle stress, uro og frygt til indre ro, vil have en radikal indflydelse på din livskvalitet. Men det kan være en udfordring at nå i mål, uden hjælp, midt i den normale hverdag. Derfor kan gode rammer være af stor vigtighed for forvandling.

Værkeriet tilbyder disse rammer, med et overordnet fokus på Rum, Bevidsthed og Virkeliggørelse:

Rum

Rum på Værkeriet dækker over flere lag.

Første lag er helt konkret et fysisk rum – et æstetisk og simpelt indrettet værelse, hvor du kan lande. Du kan dele et værelse med én eller flere, eller vælge at have et værelse helt for dig selv.

Andet lag er rum i form af plads. Her er direkte adgang til natur med skov, eng, strand, hav himmelhvælving og åbne vidder. Alle elementer er kraftfuldt til stede.

Tredje lag er rummelighed. Vi ser det som vores primære opgave af være spaceholdere for et forvandlende bevidsthedsrum, hvor din plads til at tage livets helhed ind, udvider sig.

Bevidsthed

For at opdage når uroen har fat i dig, er det nødvendigt at give den opmærksomhed i situationen. Det kan være vanskeligt, da du typisk hellere vil flygte fra eller fortrænge den.  Da du her indgår i en sammenhæng med andre mennesker, kan dine mønstre aktiveres, men i et rum, hvor du ikke behøver at undertrykke eller flygte fra det. Fællesskabet bidrager til indsigt og til at finde styrke, mod, støtte og guidning.

Bevidsthed giver dig mulighed for at gå på opdagelse og øve dig på selvkærlig opmærksomhed, hvilket er en forudsætning for, at du kan lære at rumme livet; at du selv bliver rummelig og kan tage livet ind, på livets præmisser.

I mange tilfælde er bevidstheden trådt i baggrunden. Du enten overser den; kender ikke dens kraft, eller ved ikke hvordan, du gør nytte af den. Men når du vågner op overfor den, er den et værktøj, der mindsker splittelse. Når sind, følelser, krop og ånd står på linje, og vil i samme retning, opstår indre ro.

Virkeliggørelse

Indre ro er helende. Livet forvandles og vil opleves med mindre modstand og kamp. Din nye tilgang til livet vil hurtigt afspejle sig i dine omgivelser med bedre relationer, større overskud, energi og mulighed for at gøre flere af de ting, som du drømmer om. Du vil begynde at manifestere en livssituation, der bevæger sig væk fra overfladen og ind i meningsfuldhed fra et dybt og ægte sted i dig selv. Du vil kunne omsætte din læring til konkrete handlinger, til glæde for dig selv, for andre og for den verden du lever i. På Værkeriet hjælpes dine handlinger på vej.

Du kan afprøve konkrete idéer på vores sted.

Fællesskabet er en ressourcebank, hvorfra vi hjælper hinanden til at virkeliggøre drømme.

Du kan realitetsteste dine indsigter og se hvordan, de spiller sammen med den ydre verden.

Fællesskabet bidrager til forankring af nye handlinger, da du ikke står alene med at føre dem ud i livet, men altid har en større gruppe mennesker i ryggen. Også selvom de er langt væk.

I praksis

Du kan bo her en periode efter ønske, behov og mulighed. En periode kan være fra få dage til et helt år.

På Værkeriet benytter vi os af vores egen professionelle såvel som personlige erfaring med selv at gå vejen.

Vi tilbyder yoga, meditation og åndedrætsøvelser, der skaber bevidsthed om tanker, følelser, krop og ånd, så alle dele kan komme i balance og arbejde sammen.

Vi tilbyder en daglig cirkel, hvor vi arbejder med rummelighed og bevidstgørelse ud fra nuet.

Der er mulighed for én til én sessioner, hvis ønsket og behovet for dette viser sig.

Vi opbygger et fællesskab, hvor du kommer til at få en ny udvidet familie og et sted, hvor du kan komme tilbage, hvis du har brug for det - også efter opholdet er slut. 

Vi giver mulighed for, at alle kan bidrage med ideer, aktiviteter, viden og kunnen. Alle har noget at tilbyde fællesskabet, hvis feed-back kan være en ledetråd til din videre udviklingsvej. 

Vi vil løbende invitere de mest inspirerende gæstelærere herop, som vi kan finde, så stedet kan blive inspireret og udvikle sig hele tiden.

Der vil være mulighed for at lave mange forskellige typer af aktiviteter.

Værkeriet er et sted, som er levende og hvorfra drømme kan virkeliggøres. 

 

Visionen

Vores idé er stadig i støbeskeen, og der er stadig meget at gøre. Vi forventer en målrettet opstart sensommeren 2021, men interesserede er velkomne til at skrive til os for mere info.
Nysgerrige kan læse mere om vores vision og baggrunden herfor på nedenstående link

Vores vision.pdf